ADHD, wat is het?

Op deze pagina vind je informatie over ADHD, verzameld voor de artikelen op deze website. Het zijn telkens letterlijke citaten van webpagina’s of rapporten; de link waar het citaat vandaan komt vind je onder ieder citaat.

wat betekent de afkorting ADHD?

“Voluit staat ADHD voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder.”

bron: https://www.parnassiagroep.nl/uw-probleem/adhd

wat is ADHD?

“De hersenen van kinderen en volwassenen met ADHD reageren sneller op prikkels (impulsen, stemmingen en gebeurtenissen). Dit kan er toe leiden dat u zich moeilijk kunt concentreren en snel afgeleid raakt (aandachtsproblemen). U kunt ook impulsief gedrag vertonen – bijvoorbeeld dingen doen zonder er eerst goed over na te denken. Vaak bent u lichamelijk overactief of u voelt zich altijd onrustig (hyperactiviteit). ADHD wordt nog wel eens verward met ADD, een subtype van ADHD.”

bron: https://www.parnassiagroep.nl/uw-probleem/adhd

hoe ontstaat ADHD?

“ADHD is voor een belangrijk deel erfelijk. Dat betekent dat als één van je ouders en broers of zussen het hebben er een grote kans is dat jij het ook hebt. Maar je omgeving heeft er ook invloed op of die ‘aanleg’ bij jou tot uiting komt en hoe je je verder ontwikkelt. Bijvoorbeeld stoffen die je als baby in de buik van je moeder binnenkreeg, stress in het gezin of een thuissituatie zonder orde of regels. Dit heeft ook invloed op de kans dat je last krijgt van ADHD- of ADD-klachten.

Als je ADHD hebt, werkt je brein wat anders. Bijvoorbeeld: Als iemand zonder ADHD denkt: ‘stop’, dan geven de hersenen die waarschuwing door aan het lichaam. Bij iemand met ADHD werkt dat wat anders, waardoor je dingen soms te snel doet, dingen vergeet of je aandacht ergens niet bij kunt houden. Maar ADHD is geen hersenafwijking, je kunt dus ook geen scan maken van je hersenen om te zien of je het hebt. Daarvoor zit ADHD te ingewikkeld in elkaar.”

bron: https://www.brainwiki.nl/problemen/adhd 

wat is de oorzaak van ADHD?

“Hoewel de precieze oorzaak van ADHD nog niet bekend is, is het wel duidelijk dat drie factoren een grote rol spelen:

 • De werking van de hersenen.
 • Erfelijkheid.
 • De omgeving.”

bron: https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/adhd/item32343

een verstoring in de ontwikkeling van de hersenen

“We denken dat ADHD komt door een verstoring in de ontwikkeling van de hersenen. De aanleg voor die verstoring is vaak erfelijk en zit in de familie.

Andere omstandigheden die bij de verstoring een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld:

 • een laag geboortegewicht
 • problemen tijdens de geboorte
 • nare ervaringen op jonge leeftijd
 • problemen in het gezin
 • bepaalde voedingsmiddelen en kunstmatige kleurstoffen

Bij veel van deze factoren is nog niet duidelijk hoeveel en op welke manier ze precies met ADHD te maken hebben.”

bron: https://www.thuisarts.nl/adhd/ik-heb-adhd-volwassenen

de hersenen van iemand met ADHD functioneren anders

“Verder heeft hersenonderzoek aangetoond dat de hersenen van kinderen en volwassenen met ADHD anders functioneren dan de hersenen van leeftijdsgenoten. Om boodschappen over te geven van de ene zenuw in de hersenen naar de andere zenuw, wordt gebruik gemaakt van neurotransmitters. Bij kinderen en volwassenen met ADHD zijn er verstoringen in deze neurotransmittersystemen gevonden. “

bron: https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/adhd/item32343

online tests

Er zijn online diverse tests te vinden; een paar voorbeelden:

Meer voorbeelden? Google op de woorden ‘ADHD online test

drie typen ADHD

Er bestaan drie typen ADHD:

 • ADHD-I, vroeger ook wel ADD-type genoemd. Hierbij staat een aandachtstekort het meest op de voorgrond;
 • ADHD-H, het overwegend hyperactieve en impulsieve type. Hier staan ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit op de voorgrond;
 • ADHD-C, het gecombineerde type. Zowel problemen van het onoplettende als het hyperactieve type zijn aanwezig. Dit type ADHD komt het meeste voor en zal in deze tekst als uitgangspunt worden genomen.

bron: https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/adhd

kenmerken ADHD

“Hieronder vindt u een lijst met de meest voorkomende kenmerken van ADHD. U hoeft niet alle kenmerken te herkennen om de diagnose ADHD te krijgen. De kenmerken van ADHD zijn te verdelen in 3 gebieden: aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit.

Aandachtsproblemen:

 • Snel afgeleid zijn
 • Moeite met het afmaken van opdrachten
 • Chaotisch
 • Moeite met plannen en organiseren
 • Moeite met luisteren
 • Moeite met administratieve taken
 • Moeite met hoofd- en bijzaken

Hyperactiviteit:

 • Niet of lastig stil kunnen zitten
 • Rusteloos zijn
 • Moeite met ontspannen
 • Altijd bezig willen zijn

Impulsiviteit:

 • Eerst doen en dan pas denken (niet nagedacht hebben over de gevolgen)
 • Iets eruit flappen
 • Door andere mensen heen praten
 • Te snel beslissingen nemen
 • Moeilijk vinden op hun beurt te wachten.

Impulsiviteit ontstaat doordat de innerlijke (vaak onbewuste) remfunctie die het gedrag regelt onvoldoende ontwikkeld is.”

bron: https://www.parnassiagroep.nl/uw-probleem/adhd

verschijnselen van volwassenen met ADHD
 • “chaotisch en rusteloos
 • vaak te laat komen
 • druk en veel praten
 • impulsief contact maken
 • snel beginnen en stoppen met een baan
 • eigenwijs zijn
 • problemen bij het omgaan met geld
 • vaak problemen hebben met autoriteiten
 • snel gefrustreerd raken”

bron: https://www.thuisarts.nl/adhd/ik-heb-adhd-volwassenen

positieve kenmerken ADHD

positieve kanten

“ADHD kent ook positieve kanten. Zo zijn mensen met ADHD vaak creatief, kunnen ze goed problemen oplossen en zijn ze origineel in hun doen en laten.”

bron: https://www.parnassiagroep.nl/uw-probleem/adhd

10 voordelen van ADHD

1. Medeleven

De mensen met ADD en ADHD hebben een enorme kracht zich met mensen te verbinden. Maar het gaat een stap verder dan dat. Zij hebben doorgaans ook een grote capaciteit tot empathie met anderen, en om vele verschillende perspectieven te zien.

2. Creativiteit

Mensen met ADD en ADHD zijn veelal ontzettend creatief! Schrijvers, schilders, musici, filmmakers, ontwerpers, de artistieke talenten zijn overvloedig. Sommige veronderstellen dat de componisten Mozart en Beethoven ADD hebben gehad.

3. Drive

Wanneer iemand met ADD of ADHD een bepaalde opdracht, taak of activiteit saai vindt, kan het doen ervan een marteling lijken. Maar geef hem of haar een interessant project en er is geen stoppen meer aan!

4. Probleemoplossend (out of the box)

ADD’ers en ADHD’ers zijn vaak goed in het oplossen van problemen en raadsels. Wanneer een interessant op te lossen probleem eenmaal heeft postgevat, dan gaan we vaak door tot de oplossing is gevonden!

5. Hyperfocus

Hyperfocus is iets wat de ADD’er en ADHD’er in zijn voordeel kan gebruiken. Wanneer dit onder controle wordt gehouden en geleid wordt naar productieve taken en het verwezenlijken van doelstellingen en dromen dan kan het een ongelooflijke kracht zijn om iets goed gedaan te krijgen!

6. Humoristisch

De meeste mensen met ADD en ADHD houden van lachen, en velen hebben ook een enorm gevoel voor humor!

7. Veerkracht

Het moet natuurlijk niet worden ontkent dat naast de voordelen van ADD en ADHD er ook uitdagingen zijn. et mooie van ADD’ers en ADHD’ers is dat juist zij een ongelooflijke capaciteit hebben om na een uitdaging de draad weer op te pakken.

8. Intuïtie

Mensen met ADD en ADHD hebben veelal een scherpe intuïtie. Ze hebben een hoog niveau van waarneming en een groot inzicht in de medemens.

9. Vindingrijk

ADD’ers en ADHD’ers zijn prachtige ideeëngenerators. Ze kunnen veelal bliksemsnel met vernieuwende ideeën op de proppen komen en zijn vaak echte brainstormers!

10. Dat “Speciale iets”

Vele mensen met ADD en ADHD zijn van mening dat zij een unieke manier hebben om de wereld vanuit een perspectief te bekijken dat anderen niet begrijpen. Totdat de ADD’er/ADHD’er andere mensen met AD(H)D ontmoet! Je zou kunnen zeggen dat deze op dezelfde ‘golflengte’ zitten!”

bron: https://www.addkenmerken.net/10-voordelen-van-add-en-adhd/

diagnose: ADHD vaststellen bij volwassenen

“De diagnose ADHD wordt door een medisch specialist, zoals een psychiater, gesteld aan de hand van de DSM-IV, een medisch handboek met beschrijvingen van psychische stoornissen. Hierin zijn bovengenoemde symptomen gegroepeerd, en in de DSM-IV is vastgesteld dat een deel van de symptomen al voor het 7e levensjaar zijn opgemerkt. Dit kan bij volwassenen achteraf worden gedaan aan de hand van schoolrapporten, getuigenissen en schooldossiers. Daarnaast moeten de kenmerken in verschillende situaties (bijv. thuis én op het werk) voorkomen, en hebben de symptomen een duidelijk negatief effect op het dagelijks functioneren van de patiënt.”

bron: https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/adhd-bij-volwassenen

ADHD en werk

“Veel mensen met ADHD hebben moeite met tijd. Ze komen vaak te laat en schatten benodigde tijd doorgaans te kort in. Prioriteiten stellen is veelal moeilijk. Net als lange termijndoelen stellen en halen. Vanzelfsprekend helpt het als je hiermee als werkgever rekening houdt. Zorg voor werk dat bij je medewerker past. En zie ook de voordelen van iemand met ADHD: wat betreft zich herinneren, inzicht en tempo scoort hij regelmatig juist hoger dan gemiddeld.”

bron: https://www.samensterkzonderstigma.nl/stigma-en-werk/stigma-en-goed-werkgeverschap/psychische-aandoening-op-werkvloer/adhd/

ADHD komt steeds vaker voor?

 ‘ADHD zeker geen modegril – angst voor overdiagnostiek is ongefundeerd’

“De grote toename van ADHD-diagnoses bij kinderen, en ook bij steeds meer volwassenen, hangt samen met de toegenomen kennis en behandelmogelijkheden. ”

“Kinderen en volwassenen met ADHD presteren beneden hun intellectuele niveau, hebben leer-, werk- en relatieproblemen. Zij worden vaker ontslagen, hebben meer ongelukken, een slechtere gezondheid, en doen het op allerlei gebied beduidend minder goed dan mensen zonder ADHD. Dit komt stelsel- matig uit follow-uponderzoek en blijkt ook 

uit bevolkingsonderzoek zoals het Nemesis-2-onderzoek naar impulsstoornissen van het Trimbos-instituut.”

“ADHD gaat bovendien bij minimaal twee- derde van de kinderen en volwassenen gepaard met andere psychiatrische stoornissen zoals gedragsstoornissen, dyslexie, depressie, angst, verslaving en slaapproblemen. “

“De cijfers tonen juist aan dat ADHD nog altijd niet voldoende wordt herkend en behandeld, vooral bij volwassenen. ”

“Het is al met al onduidelijk waar de maatschappelijke angst voor deze goed behandelbare stoornis vandaan komt. “

bron: http://www.adhdnetwerk.nl/content/downloads/mc_11_03_p10_13.pdf 

ADHD geschiedenis in Nederland

“ADHD is een relatief nieuwe verklaring van reeds lang bestaande problemen binnen en buiten de psychiatrie. Over gedragsproblemen in de jeugd die ook in de volwassenheid blijven bestaan werd in 1934 door Kahn en Cohen al gepubliceerd. In 1937 werd door Bradley aangetoond dat dexamfetamine, een middel dat wij tegenwoordig nog steeds voorschrijven bij ADHD, onrustige kinderen rustiger maakte. Toen heette dat nog kinderen met organic driveness. Ook in Nederland is onderzoek naar en zijn beschrijvingen van ADHD-achtige beelden al heel oud. “

bron: https://adhdcentraal.nl/over-adhd/wat-is-adhd/ 

gaat ADHD over?

“ADHD kan minder worden bij het ouder worden.

 • Bij 1 op de 3 mensen met ADHD verdwijnen de verschijnselen helemaal.
 • Bij 1 op de 3 mensen met ADHD worden de verschijnselen minder.
 • Bij 1 op de 3 mensen met ADHD blijven de klachten helemaal. “

bron: https://www.thuisarts.nl/adhd/ik-heb-adhd-volwassenen

behandeling van ADHD

“De behandeling van ADHD bestaat meestal uit een combinatie van:

 • Individuele behandeling door een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige of psycholoog
 • Groepsbehandelingen voor ADHD
 • Online behandeling
 • Medicatie
 • Behandeling van bijkomende stoornissen, bijv. slaapproblemen, angst, verslaving, (winter)depressie”

bron: https://www.parnassiagroep.nl/uw-probleem/adhd

ADHD en medicatie

 

Artikelen over ADHD op deze website: