disclaimer – vrijwaringsverklaring

Met CreativeHealth.nl onderschrijf ik het belang van een gezonde leefstijl met gevarieerde en evenwichtige voeding. Alles wat je hier leest zijn mijn persoonlijke ervaringen.

De informatie op de website CreativeHealth.nl heb ik met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Maar soms gaat er onbedoeld toch iets fout, ook al doe ik mijn best om een een zo perfect mogelijke website te maken.

Omdat alles op de website CreativeHealth.nl gaat over mijn persoonlijke ervaringen is wat je hier leest in geen geval een uitspraak over de werking van de beschreven producten of therapieën op anderen. Eventuele gezondheidsclaims hebben dan ook enkel en alleen betrekking op de schrijver van het artikel.

Daarom kan ik er niet voor instaan dat de website, waaronder de informatie, hulpmiddelen, faciliteiten en instrumenten van de website, volledig, juist en actueel is en ook niet dat het geschikt is voor het doel waarvoor je de website raadpleegt.

Aan geen van de artikelen of diensten die ik op deze website beschrijf / vernoem zal door mij worden verdiend, of is geschreven met geldelijk gewin als doel, anders dan daar waar ik dat specifiek aangegeven heb. Uiteraard is deze website toch onderdeel van de marketing van de merken ‘CoachSander’, ‘CT2‘ en van mij als persoon.

Alle aansprakelijkheid sluit ik uit voor eventuele fouten en/of onjuistheden en/of onvolledigheden en/of verouderde zaken in de informatie, (interactieve) hulpmiddelen, faciliteiten en instrumenten op de website CreativeHealth.nl of de websites waarnaar wordt doorverwezen en de eventuele schade die op welke wijze dan ook daaruit ontstaat of daarmee verband houdt, zoals bijvoorbeeld gederfde winst. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Als je gebruik maakt van de website CreativeHealth.nl ga ik er vanuit dat je de tekst in deze vrijwaringsverklaring gelezen hebt.

Kom je iets tegen op deze website wat niet klopt, onjuist of verouderd is? Dan zou ik het fijn vinden als je mij daarover vertelt via een e-mail. Ik zal het dan zo snel mogelijk bijwerken of updaten.

Met vriendelijke groet,

Sander